Pro koho je vhodný

Firma s externí účetní


Mít externí účetní znamená neustálý proces rozhodování jak a kdy si předat data. Jak řešit období, kdy má účetní data u sebe. Jak data sloučit, tak aby nedošlo ke ztrátě. Vzniká spousta záloh, co kdyby někdy...

SB CLOUD nabízí řešení - přístup k datům z jakéhokoliv místa.

Díky tomu může firma on-line vystavovat a přijímat faktury, mít přehled o úhradách faktur, prostě mít kontrolu nad pořizováním dokladů a přehled o stavu financí atd. Současně účetní on-line zpracovává účetní procesy. Díky tomu získává uživatel služby SB CLOUD aktuální přehled o své ekonomice a může se plně věnovat firemním procesům, které jej živí.

Výhody nasazení SB CLOUD pro firmu s externí účetní:

  • Sdílení dat s účetní
  • Zabezpečená a zálohovaná data
  • Okamžitý on-line přístup k účetním datům
  • On-line stav ekonomiky firmy
  • Fakturace z terénu
  • On-line stav uhrazených faktur