Pro koho je vhodný

Firma s více lokalitami


Sdílet ekonomická data (faktury, objednávky, úhrady) s regionálně či místně oddělenými lokalitami bývá oříšek a neobejdete se bez větší investice do infrastruktury, hardware a v neposlední řadě závislost na IT technikovi. Závislost na IT technikovi je noční můrou nejednoho manažera.

Služba SB CLOUD je svou podstatou vytvořena přesně pro tento typ firmy. Data jsou uložena centrálně a všechny pobočky k nim přistupují stejným způsobem. Přístup je okamžitý a plnohodnotný jako z kanceláře. Není potřeba v centrále vyhradit místo pro umístění výpočetní techniky a zajistit veškerý servis (chlazení, zabezpečení, zálohovaný zdroj 230 V atd.).

 Výhody nasazení SB CLOUD pro firmu s více lokalitami:

  • Rychlá implementace
  • Nezávislost na IT specialistovi
  • Zabezpečená a zálohovaná data
  • On-line stav skladového hospodářství
  • On-line stav ekonomiky včetně poboček
  • Přístup z různých lokalit
  • Flexibilita - jednoduché rozšíření o další pobočku nebo uzavření pobočky
  • Zřízení mobilní / dočasné pobočky