Účetní software

Účetní software SB KOMPLET®

je složen ze samostatných modulů, z nichž každý je zaměřen na určitou oblast. Můžete si vybrat jen ty moduly, které potřebujete ke své práci. A to v takovém počtu, kolik současně pracujících uživatelů potřebujete. Moduly jsou vzájemně provázány a spolupracují mezi sebou. Obchodní firma může používat moduly Sklad, Fakturace, Peníze ale nepoužívá (nekoupí si) modul Účetnictví. Přesto používané moduly generují účetní doklady pro modul Účetnictví, který má zakoupena externí účetní firma a tato si bere účetní data pro svoji práci a nemusí tak znovu pořizovat všechny doklady.

Modul Fakturace

Evidence vydaných i přijatých faktur a jejich úhrad, je základem pro okamžitý přehled o situaci firmy a podmínkou správného rozhodování při jejím řízení.

Modul zajišťuje pořizování faktur přijatých i vydaných v libovolné měně. Faktury lze pořizovat buď celé ručně nebo na základě skladových dokladů, popřípadě hromadnou fakturací pomocí plánu opakování či generátoru faktur. Jsou k disposici evidenční Knihy faktur včetně položek, úhrad, skladových dokladů. Knihy faktur lze třídit, filtrovat, hromadně tisknout či účtovat. Úplné řízení a evidence zálohových plateb. Evidence faktur podle obchodních partnerů, středisek či zakázek. Řešení problematiky zápočtů, upomínek a konfirmačních dopisů. Pro vedoucí pracovníky je vhodná funkce Finanční analýza která podává souhrnné informace o aktuálním stavu firmy.

Modul Peníze

Finanční analýza – spolu s perfektní znalostí finančních toků ve společnosti – usnadňuje rozhodování manažera o všech ekonomických aspektech obchodování a rozvoje. Modul zpřístupňuje veškeré manipulace s finančními prostředky.

Modul Účetnictví

Cílení modulu na manažerské účetnictví umožňuje plánovat jednotlivé výnosy a náklady, například v měsíční periodě. Zadané cíle a předpoklady lze následně snadno sledovat a hodnotit v porovnání se skutečností (podle středisek, zakázek a podobně). Vše se odehrává nad skutečnými účetními daty, takže analýza je vždy maximální vypovídající.

Modul Sklad

Přehledně a správně vedené skladové hospodářství, je základním kamenem na kterém stojí obchodní model každé malo i velkoobchodní firmy.

Bez okamžité informace o stavu, ceně a umístění každé položky je dnes nemyslitelné cokoliv úspěšně a dlouhodobě prodávat. Stejně tak je důležité mít nástroje které následně vyhodnotí uplynulá období a podají informace o tom na co se zaměřit do budoucna. Modul Sklad eviduje veškeré zboží či materiál se kterým firma pracuje, umožňuje přímý prodej ze skladu nebo jen pořizování výdejek pro následnou hromadnou fakturaci. Plně jsou podporovány průměrné skladové ceny, tvorba ceníků závislých na partnerovi, skupině partnerů či zboží, množstevních slevách a podobně. Sklad je sledován v libovolně mnoha samostatných lokalitách (podskladech). Různé možnosti reportování za minulá období, vazba na EDI. Evidence čárových kódů, výrobních čísel či šarží.

Modul Mzdy

Poskytuje všechny klíčové sestavy a přehledy ke mzdové problematice a umožňuje jejich nastavení a upravení dle požadavků uživatele. Mzdové složky (položky mzdového listu) lze libovolné definovat a vzájemně provázat. Samozřejmostí je i úplné vedení evidence pracovníků a údajů nutných pro výpočet mezd (podklady, docházka, evidence nemocí ad.).

Modul Evidence majetku

Možnosti modulu, který lze provozovat i samostatně, vycházejí ze zákona i zkušeností a požadavků ekonomů zabývajících se evidencí majetku v každodenní praxi. Pracovat lze s libovolně definovanými skupinami majetku, které můžete samostatně zpracovávat a sledovat (daňově i účetně).

Modul Daňová evidence

Vedení peněžního deníku „jednoduchého účetnictví“ je jedním ze základních modulů systému SB KOMPLET. Lze jej využívat samostatně, ale jeho přínosy vzrůstají propojením s dalšími moduly, kterými jsou například Sklad a Fakturace.

 

Stránky výrobce účetního software